+

Каријера

Где се пејзажне архитекте запошљавају?

Дипломирани инжењери пејзажне архитектуре могу се запослити у дирекцијама за уређење града, у планерским и урбанистичким организацијама, у пројектним и дизајнерским бироима, грађевинским фирмама, комуналним предузећима за одржавање градског зеленила, у расадницима на пословима производње украсног биљног материјала, приватним предузећима за уређење вртова, у garden центрима, у заводима и службама заштите природе и животне средине, националним парковима, туристичким организацијама, научним и образовним институцијама, инспекцијским службама и сл. Такође, дипломирани инжењери пејзажне архитектуре могу се бавити и самосталном делатношћу и предузетничким пословима.