+

Каријера

Сврха нашег студијског програма је образовање студената за рад у области пејзажне архитектуре за послове:

  • планирање предела и система отворених градских простора, рекреативних и туристичких подручја и подручја заштите природе;
  • израде пејзажноархитектонских пројеката вртова, паркова, отворених простора града, рекреативних подручја и вртно-архитектонских елемената;
  • пејзажног инжењеринга на изградњи (подизању) и одржавању (неговању) зелених површина (простора);
  • производње и интегралне заштите садног материјала за потребе пејзажног уређења простора;
  • праћење показатеља стања животне средине и рад на решавању задатака из области заштите природе.

Дипломирани студенти Одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру оспособљени су за рад у области пејзажне архитектуре и хортикултуре и у јавном и у приватном сектору, и то: у дирекцијама за уређење града, у планерским и урбанистичким организацијама, у пројектним бироима, грађевинским фирмама, комуналним предузећима за одржавање градског зеленила, гробљима, у расадницима и стакленицима, на пословима производње украсног биљног материјала, приватним предузећима за уређење вртова, у garden центрима, у заводима и службама заштите природе и животне средине, националним парковима, туристичким организацијама, научним и образовним институцијама, инспекцијским службама и сл.