+

Istraživanje / Projekti

Potprojekat sa temom „Razvoj drvno-plastičnih kompozita” u okviru naučnoistraživačkog projekta: BTN-361005A/ (2005-2007) „Razvoj novih proizvoda u cilju boljeg korišćenja drvne sirovine i unapređenja izvoza prerade drveta”. Rukovodilac teme: dr Milannka Điporović-Momčilović.