+

Предмети Катедре

Основне студије

Обавезни предмети

Изборни предмети

Мастер студије

 • Модификација дрвета хемијским методама
 • Нанотехнологије у преради дрвета
 • Технологије производње течних биогорива
 • Производи екстракције и дестилације дрвета
 • Теорија адхезије композита од уситњеног дрвета
 • Моделовање својстава композита од уситњеног дрвета
 • Интеракција обрадног и алатног материјала у преради дрвета
 • Специфичности машинске обраде масивног дрвета и композита на бази дрвета

Докторске студије

 • Хемија дрвета 2
 • Плоче и композити на бази дрвета
 • Адхезивни системи у преради дрвета
 • Карактеризација хемијских компоненти микроскопских и субмикроскопских елемената дрвног ткива
 • Карактерисање производа екстракције и дестилације дрвета
 • Биорафинације лигноцелулозних материјала
 • Интеракција обрадног и алатног материјала у обради дрвета