+

Докторске дисертације

 • 2015: Поповић, Јасмина. Efekti nekih predtretmana na hemijski sastav juvenilnog i zrelog drveta poljskog jasena (Fraxinus angustofolia Vahl.ssp.Pannonica Soo & Simon) i mogućnosti primene tako modifikovanog drveta.
 • 2012: Поповић, Млађан. Očvršćavanje urea-formaldehidnog adheziva za ploče iverice u prisustvu nekih domaćih drvnih vrsta.
 • 2010: Гавриловић-Грмуша, Ивана. Penetracija urea-formaldehidnih adheziva različitih molarnih masa u tkivo nekih domaćih vrsta drveta.
 • 2001: Ђипоровић, Миланка. Uticaj vezivanja lignoceluloznih vlakana i termoplastične matrice na svojstva kompozita.
 • 1999: Бујановић, Биљана. Izolovanje i krakterisanje lignina drveta i lignina sulfatne pulpe nekih lišćara.
 • 1992: Црногорац, Олга. Istraživanje mogućnosti smanjenja emisije slobodnog formaldehida iz drvnih ploča.
 • 1984: Павловић, Боривоје. Производња фурфурала из дрвних отпадака и његово коришћење као везива за добијање дрвних плоча.
 • 1983: Стевановић-Јанежић, Татјана. Struktura i reakciona sposobnost lignina nekih domaćih vrsta drveta (Picea excelsa i Fagus moesiaca).
 • 1981: Миљковић, Јован. Uticaj niskoviskoznog furfuril alkoholnog veziva na svojstva drvno-vlaknastih ploča dobijenih mokrim postupkom.
 • 1979: Тержан, Нада. Studija hemijskog sastava domaćih vrsta hrasta (Quercus sessilis i Quercus pedunculata).
  Магистарске тезе:
 • 2014: Петровић, Гордана. Ispitivanje hemijskih svojstava drveta i biološke aktivnosti ekstraktiva kore bele jove (Alnus incana (L.) Moench) sa područja Kopaonika.
 • 2006: Поповић, Млађан. Uticaj nekih fizičkih i mehaničkih svojstava OSB i konvencionalne ploče iverice na ivično držanje vijaka.
 • 2002: Грмуша, Ивана. Uticaj vatrootpornih sredstava na svojstva furnira i furnirskih ploča od bukve i topole.
 • 1990: Ђипоровић, Миланка. Neka svojstva ploča iverica na bazi acetilovanog iverja.
 • 1987: Црногорац, Олга. Uporedno određivanje slobodnog formaldehida u ivericama različite starosti.