+

Катедра хемијско-механичке прераде дрвета

Назив Катедре: Катедра хемијско-механичке прераде дрвета
Шеф Катедре: Грмуша Гавриловић Ивана, редовни професор

Развој Катедре

Катедра Хемијско-механичке прераде дрвета основана је 1956. године под називом Катедра шумске хемијске технологије у саставу тадашњег Дрвно-индустријског одсека, а данашњег Одсека за ТМП. Оснивач Катедре био је угледни професор Синиша Станковић. У то време, на Катедра шумске хемијске технологије изводила се настава из 6 предмета: Хемија, Аналитичка хемија, Шумска хемијска технологија, Технологија помоћних материјала, Хемијска технологија дрвета и Технологија дрвно‑влакнастих маса.

Од 1958. до 1960. године Катедра се дели на Катедру хемије дрвета и Катедру шумске хемијске технологије, које обављају четворогодишњу наставу на тадашњих 5 одсека: Одсеку за шумарство, Одсеку за озелењавање насеља, Одсеку за ерозију и бујице, Одсеку за механичку прераду дрвета и Одсеку за хемијску прераду дрвета. Катедра шумске хемијске технологије одржавала је наставу из 8 предмета (Технологија помоћних материјала, Хемијска технологија дрвета, Технологија дрвно‑влакнастих маса, Технологија дрвно-пластичних маса, Технолошке операције, Хемијска прерада дрвета, Технологија целулозе, Општа хемијска технологија, Импрегнација дрвета), а Катедра хемије дрвета из 6 предмета (Хемија, Хемија I, Хемија II (изабрана поглавља), Физичка хемија, Аналитичка хемија, Хемија дрвета).

У складу са реорганизацијом тадашњег Универзитета 1963. године део наставе Одсека за хемијску прераду дрвета се преноси на Технолошки факултет, а у складу са тим 1964. године професор Синиша Станковић и асистент Љиљана Мајданац прелазе на поменути факултет и напуштају тадашњу Катедру на Шумарском факултету. Од тада се предмети наведене две катедре обједињују у данашњу Катедру ХМПД, тако да од 1966. године ова катедра изводи наставу на основним студијама из 4 предмета (Хемија, Познавање материјала, Иверице, влакнатице и дрвно-пластичне масе, Хемија дрвета са основама хемијске прераде).

У првим годинама постојања Шумарског факултета у извођењу и разради предмета Хемијске технологије, Хемије и Познавања материјала учествовали су многи угледни професори Универзитета у Београду, од којих посебно треба поменути проф. др Синишу Станковића, проф. др Добрилу Карапанџић, проф. др Радомира Сенића, проф. др Наталију Јовановић, проф. др Наду Марковић, као и тада младе сараднике проф. др Љиљану Мајданац, проф. др Надау Тержан, проф. др Вукосаву Пјевић и дипл. инж. Десимира Филиповића. Касније, током 70-их година, колективу на Катедри придружују се будући продуктивни и успешни наставници, проф. др Јован Миљковић и проф .др Татјана Стефановић‑Јанежић, као инжењери Технолошко-металуршког факултета. Током 80-их година у рад Катедре укључују се др Олга Црногорац доцент и проф. др Миланка Ђипоровић-Момчиловић, тадашњи инжењери прераде дрвета, затим др Биљана Бујановић и мр Јасна Мартиновић, инжењери Технолошко‑металуршког факултета, као и др Драгана Косић, хемијски инжењер. Крајем 90-их година у рад Катедре укључују се ванредни професор др Ивана Гавриловић-Грмуша и доцент др Млађан Поповић, као инжењери обраде дрвета, те Љиљана Чучковић и мр Љиљана Суручић, као хемијски инжењери. У истом периоду Катедру напушта неколико угледних наставника. Проф. др Татјана Стефановић-Јанежић одлази на Laval University у Канади; др Олга Црногорац такође одлази у Канаду, где ради као дизајнер намештаја у Tesco Corporation; др Биљана Бујановић, као ванредни професор, одлази у САД на SUNY College of Environmental Science and Forestry (Syracuse): Department of Paper and Bioprocess Engineering.