+

Центри/ Лабораторије

Лабораторија за испитивање иверица

Лабораторија за испитивање иверица налази се на Шумарском факултету у Београду и акредитована је за испитивање физичких, механичких и хемијских својстава плоча иверица, влакнатица и плоча од орјентисаног стренд иверја (OSB). Руководилац лабораторије је проф. др Миланка Ђипоровић‑Момчиловић.

Пратећи тренд развоја индустрије и тржишта плоча на бази дрвета у СФРЈ, на Катедри хемијско‑механичке прераде дрвета формира се Лабораторија за иверице, влакнатице и дрвно‑пластичне масе, која 1980. године постаје овлашћена лабораторија од стране Савезног завода за стандардизацију. Под руководством проф. др Јована Миљковића ова лабораторија је спремно дочекала период 80-их година и ескалацију проблема емисије формалдехида из плоча на бази дрвета. Лабораторија се опрема апаратурама за испитивање садржаја формалдехида по перфоратор методи, те усваја и поступак испитивања емисије формалдехида према WKI методи. Поред тога, Лабораторија прави апаратуре за домаће фабрике иверица и шпер-плоча, комплетира их неопходим прибором, реактивима и уз инструктажу оспособљава фабричко особље за послове испитивања и праћења емисије формалдехида из њихових производа. Све до краја 90-их ова лабораторија чини један од само два центра у СФРЈ који су пружали услуге испитивања садржаја и емисије формалдехида из плоча на бази дрвета.

Након 2000. године Лабораторија мења име у Лабораторија за испитивање иверица, која 2003. године добија прво решење о акредитацији од стране Акредитационог тела Србије и Црне Горе. У периоду од 1995. до 2010. године Лабораторија се снабдева рачунарском опремом, обнавља и модернизује свој инвентар лабораторијских мерних уређаја. Током 2014. и 2015. године Лабораторија даље унапређује одељење за испитивање садржаја формалдехида перфораторском методом, те формира посебну лабораторијску јединицу за израду експерименталних плоча на бази дрвета.

Запослени у руководству Лабораторије чланови су Комисије за плоче на бази дрвета Института за стандардизацију Републике Србије, где су својим стручним радом учествовали на усаглашавању домаћих и међународних ISO стандарда, док последњих година активно раде на превођењу и преузимању Европских (EN) стандарда из ове области.