+

Истраживање / Пројекти

Потпројекат са темом „Развој дрвно-пластичних композита” у оквиру научноистраживачког пројекта: BTN-361005A/ (2005-2007) „Развој нових производа у циљу бољег коришћења дрвне сировине и унапређења извоза прераде дрвета”. Руководилац теме: др Миланнка Ђипоровић-Момчиловић.