+

Diplomski i završni radovi

Na Katedri za organizaciju i ekonomiku drvne industrije od njenog osnivanja do 15. novembra 2016. godine odbranjeno je preko 300 diplomskih radova. U nastavku je dat prikaz za 30 diplomskih radova.

 • 2016. Rada Ranković: „Analiza zastupljenosti kadrova drvne i ostalih struka u preduzećima drvne industrije u Valjevu i Koceljevi”.
 • 2014. Julija Nikolić: „Procedure za dobijanje SE oznake za nameštaj i proizvode od drveta”.
 • 2014. Zoran Lazić: „Tržište nameštaja Indije”.
 • 2013. Stefan Vučićević: „Niskoenergetska montažna drvena kuća – karakteristike i pogodnosti za gradnju”.
 • 2013. Mihajlo Borovica: „Upravljanje otpadom, ambalažom i ambalažnim otpadom u preradi drveta”.
 • 2012. Branislav Vukelić: „Tržište brodskih podova od tvrdih lišćara u Srbiji”.
 • 2012. Ivan Džarić: „Potrošnja i tržište drvnih goriva u opštini Aerodrom u Kragujevcu”.
 • 2012. Gligor Živković: „Tržište nameštaja Evropske unije i mogućnosti povećanja njegovog izvoza iz Srbije”.
 • 2012. Violeta Đurović: „Tržište drvne biomase UNECE regiona sa posebnim osvrtom na zemlje Zapadnog Balkana”.
 • 2011. Tatjana Gvozdenović: „Mesto i uloga Kine u svetskoj trgovini drvetom i proizvodima sa drveta”.
 • 2011. Ivana Nikolić: „Osnivanje, registrovanje i poslovanje trgovačkog preduzeća”.
 • 2010. Luka Todorović: „Aktuelno stanje i efekti promocije proizvoda od drveta u Srbiji”.
 • 2009. Milica Živković: „Osnovne karakteristike pravne regulative Evropske unije za obnovljive izvore energije s posebnim osvrtom na mere podsticaja za drvnu biomasu u Italiji i Austriji”.
 • 2009. Sanja Kekez: „Tržište energenata na bazi drvne biomase u Austriji”.
 • 2008. Dušan Milođević: „Istraživanje tržišta rezane građe i furnira od tropskih vrsta drveta”.
 • 2008. Lazar Lešnjak: „Pogodnosti i rizici za strane investitore u sektoru prerade drveta u zemljama Zapadnog Balkana”.
 • 2006. Tamara Matijević: „Istraživanje tržišta prozora i vrata od drveta Francuske”.
 • 2006. Bojan Matić: „Unapređenje proizvodnje i njenog planiranja smanjenjem međuoperacijskih zastoja u preduzeću ‘INB’ – Bajmok”.
 • 2005. Jelena Mladenović: „Tržište rezane građe i podova od drveta Srbije i najznačajnijih zemalja sa stanovišta njihovog izvoza”.
 • 2003. Slobodan Živković: „Unapređenje proizvodnje i njenog planiranja smanjenjem međuoperacijskih zastoja u preduzeću ‘EUROSALON’ – Beograd”.
 • 2003. Pašalić Slaven: „Stanje i mogućnosti unapređenja programa proizvodnje u industriji nameštaja ‘ENTERIJER’ – Kotorsko”.
 • 2002. Kovačević Đorđe: „Analiza programa proizvodnje u preduzeću ‘NAPREDAK’ – Požega”.
 • 2002. Milica Neđić: „Analiza programa proizvodnje u preduzeću ‘GAJ’ – Zemun”.
 • 2002. Gordana Milovanović: „Analiza pripreme proizvodnje u preduzeću ‘JELA’”.
 • 2002. Ivan Radović: „Unapređenje proizvodnje i njenog planiranja smanjenjem međuoperacijskih zastoja u preduzeću ‘NAPREDAK’ – Požega”.
 • 2002. Mladen Furtula: „Analiza programa proizvodnje u preduzeću ‘TRIFUNOVIĆ’ – Pranjani”.
 • 2002. Nela Bulić: „Analiza programa proizvodnje sa stanovišta iskorišćenja rezane građe u preduzeću AD ‘TINA’ – Knjaževac”.
 • 2001. Ramiz Ramadanović: „Stanje i mogućnosti unapređenja proizvodnje parketa u DIP ‘NOVO GUČEVO’”.
 • 2000. Nenad Stefanović: „Priprema proizvodnje u DD ‘NAPREDAK’ – Požega”.
 • 2000. Ivana Dimitrijević: „Mala preduzeća u preradi drveta Srbije”.