+

Катедра организације и економике дрвне индустрије

Назив Катедре: Катедра организације и економике дрвне индустрије
Шеф Катедре: др Бранко Главоњић, редовни професор

Развој Катедре: 

У састав новоформираног Дрвно-индустријског одсека на Шумарском факултету у Београду 1956. године улази и Катедра економике шумарства и дрвне индустрије. Почетни састав Катедре био је логичан почетак развоја наставе на Дрвно-индустријском одсеку с обзиром на своје корене у шумарству. Ова заједничка Катедра обухватала је следеће предмете: Политичка економија, Економика шумарства, Основи права и законодавства, Организација и пословање у шумарству, Трговина дрветом, Економија дрвне индустрије, Заштита рада, Организација производње у предузећима за прераду дрвета, Књиговодство, евиденција и индустријска статистика.

Већ следећим Статутом из 1960. године измењен је назив Катедре у Катедра економике дрвне индустрије, са наставним предметима на основним студијама: Економика дрвне индустрије, Организација производње у предузећима, Пројектовање предузећа, Трговина дрветом и Економика предузећа. Ови наставни предмети са предметом Припрема производње (данас Управљање производњом), који је уведен у наставни план 1966. године, чине и данас језгро ове катедре.

Током времена назив Катедре се незнатно мењао, док се није стабилизовао назив: Катедра организацијe и економикe дрвне индустрије. Називи предмета углавном су остали непромењени до данас, или је њихов програм (садржај) усаглашаван са променама у концепцији образовања и потребама струке.

У циљу усклађивања са Болоњским процесом, Статутом из 2002. године уводе се изборни предмети на Катедри, најпре у оквиру основних, а касније и на мастер, специјалистичким и докторским студијама. У првој акредитацији студијских програма 2006. године, а затим у другој, 2008, и трећој, 2013. године, на Одсеку за прераду дрвета уведено је усмерење за менаџмент са одговарајућим изборним предметима за које је носилац постала Катедра организације и економике дрвне индустрије. У оквиру тих изборних предмета уведени су и предмети Пословно право, Пословне финансије и Предузетништво у дрвној индустрији, а за извођење наставе из тих предмета, поред наставника са Катедре, ангажовани су и наставници са Факултета организационих наука из Београда, са којима ова Катедра има веома добру сарадњу. Ангажовање наставника са овог факултета је и на специјалистичким студијама из Трговине дрветом и производима од дрвета, које као такве представљају једине специјалистичке студије на Шумарском факултету. Тако је Катедра на најбољи начин одговорила изазовима новог времена у образовном процесу и потребама струке у смислу увођења мултидисциплинарности у образовни процес.

У целом свом периоду постојања и рада Катедра остварује интензивну сарадњу са привредом кроз рад наставника и сарадника на њеном унапређењу. Истовремено, привредна предузећа су и места за обављање теренске наставе студената и усавршавање сарадника Катедре на појединим научним дисциплинама.

Поред основних студија на Катедри су организоване мастер, специјалистичке и докторске студије.

Наставу из предмета Катедре обављали су проф. др Душан Орешчанин и проф. др Лазар Вујичић, професори који представљају прву генерацију наставника и који су значајно допринели оснивању и развоју Одсека. Истовремено, они су и поставили темеље Катедре организације и економике дрвне индустрије. Професор Орешчанин обављао је наставу из предмета Економика дрвне индустрије и Трговина дрветом, а професор Вујичић из предмета Организација производње у предузећима за прераду дрвета. Њима се нешто касније придружује професор Божидар Перовић на наставним предметима Пројектовање предузећа и Припрема производње. Својом неисцрпном енергијом и знањем он је дао немерљив допринос развоју Катедре и Одсека.

Другој генерацији наставника стасалих на Катедри припадају професор Иван Алексов и мр Томислав Банковић. Трећу генерацију чинили су професор Стеван Стефановић, професор Авдо Реџић и професор Милан Нешић. Четврту генерацију чине професор Милан Вукићевић и професор Радован Шулетић. Пету генерацију наставника и асистената чине професор Бранко Главоњић и мр Драгољуб Ивковић, асистент, а шесту доцент Славица Петровић.
Значајан допринос раду Катедре у домену сарадње са привредом дали су: стручни саветник инж. Карло Черге, мр Ратко Марковић и инжењери Радомир Радојевић и Стеван Целнер. Потребну техничку подршку у раду Катедре пружале су: Љиљана Јововић и Мирјана Вучковић. Данас то чине Љиљана Пајовић и Гордана Стијепчић.
У одређеном периоду на Катедри су у наставном процесу учествовали и Милош Вуловић, дипл. инж. и Славен Живковић, дипл. инж.

У текућем периоду Катедра има четири наставника и једног сарадника у настави.

На Катедри организације и економике дрвне индустрије је од њеног оснивања до 30. 9. 2016. године дипломирало више од 300 студената, четири студената одбранило мастер рад, 10 студената одбранило специјалистичке радове, 18 магистарске радове и 19 кандидата је докторирало.