+

Мастер радови

  • 2019. Душица Михаиловић: „Анализа ланца вредности у опремању објеката намештајем и производима од дрвета на примеру изабраног хотелског комплекса”
  • 2018. Миљан Калем: „Анализа и оцена модела управљања производњом на примеру изабраног произвођача плочастог намештаја у Србији”
  • 2016. Александра Лазаревић: „Анализа и оцена ланца вредности у производњи тапацираних столица”
  • 2015. Иван Џарић: „Истраживање конкурентности намештаја од дрвета из Србије на тржиштима изабраних земаља Европске уније”
  • 2015. Горан Антић: „Истраживање припремно-завршног времена у производним системима са прекидном производњом”.
  • 2014. Ненад Радивојевић: „Друштвено одговорно пословање као инструмент маркетинга у предузећа за производњу намештаја и производа од дрвета”.