+

Истраживање / Пројекти

 • Стратегија развоја дрвне и индустрије намештаја Србије, Министартсво привреде Републике Србије, 2016‒2017. Руководилац пројекта: др Бранко Главоњић.
 • Opportunities, challenges and current progress with developing woody biomass markets in Montenegro, FODEMO, Подгорица, 2010. Руководилац пројекта: др Бранко Главоњић.
 • Стимулисање обновљивих извора енергије на локалном нивоу, УНДП и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Београд, 2009. Руководилац пројекта: др Бранко Главоњић.
 • Стратегија просторног развоја Србије до 2018. године: прерада дрвета и производња намештаја у простору Србије, Републички завод за развој и Министарство животне средине и просторног планирања републике Србије, Београд, 2009. Руководилац пројекта: др Бранко Главоњић.
 • Wood Energy as a Driver for Sustainable Rural Economic Development in Serbia, FAO и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, 2008‒2010. Руководилац пројекта: др Бранко Главоњић.
 • Развој и примена новог визуелног идентитета подова од дрвета из Србије у функцији повећања њихове конкурентности на тржишту Европске уније, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2008‒2010. Руководилац пројекта: др Бранко Главоњић.
 • Промовисање дрвне биомасе у функцији њеног интензивнијег коришћења за енергетске потребе у Србији, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Управа за шуме, Београд, 2008. Руководилац пројекта: др Бранко Главоњић.
 • Технолошки пројекат: Ревитализација производно-технолошког комплекса „Комграп Макиш” у Макишу, 2008. Руководилац пројекта: др Милан Нешић.
 • Прединвестициона студија ревитализације производно технолошког комплекса „Комграп‒Макиш” у Макишу, 2008. Руководилац пројекта: др Милан Нешић.
 • Истраживање тржишта елемената за намештај и подове Данске, Агенција за промоцију извоза и страна улагања (СИЕПА), Београд, 2005. Руководилац пројекта: др Бранко Главоњић.
 • Модел понуде и тражње грађевинске столарије на тржишту Европске уније у функцији креирања стратегије њиховог извоза из Србије, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, Београд, 2005‒2007. Руководилац пројекта: др Бранко Главоњић.
 • Стратегија одрживог привредног развоја општина Нови Пазар, Тутин и Сјеница: сегмент дрвне и индустрије намештаја, Европски центар за мир и развој, 2005. Руководилац пројекта: др Бранко Главоњић.
 • Forest industry rehabilitation project of Easten Serabia (међународни пројекат) ‒ Norweigen Forestry Groop, Oslo-Faculty of Forestry, Belgrade, 2004. Руководилац пројекта: др Бранко Главоњић.
 • Унапређење постојећих производа и развој дрвних ламината и трпезаријских гарнитура, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, 2003‒2005. година. Руководилац пројекта: др Милан Нешић.
 • Главни технолошки пројекат фабрике намештаја „Xинарис”, 2003. Руководилац пројекта: др Милан Нешић.

СТРАТЕГИЈА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ ДО 2010. ГОДИНЕ: Стратегија развоја дрвне индустрије Србије до 2010. године, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, 2002. година. Руководилац пројекта: др Бранко Главоњић.

 • Инвестициони програм фабрике за израду плоча из резане грађе букве у ШПИК „Ивањица”, Ивањица, 2002. Руководилац пројекта: др Милан Нешић.
 • Главни технолошки пројекат изградње фабрике за прераду дрвета „Сана Ривер” у Српском Санском Мосту, 2001. Руководилац пројекта: др Милан Нешић.
 • Инвестициони програм за изградњу фабрике дашчаних плоча из резане грађе у ДП „Јужни Кучај”, Бољевац, 2000. Руководиоци пројекта: др Милан Нешић, др Душан Скакић.
 • Главни технолошки пројект изградње погона прераде дрвета у Зајечару у склопу дела предузећа заштитна радионица и заштита на раду ЈП „Србијашуме”. 2000. Руководилац пројекта: др Милан Нешић.