+

Докторске дисертације

 • 2015. Предраг Сретеновић: „Утицај потражње композитних производа од дрвета у Европи на тржиште дрвних производа у Србији”.
 • 2015. Александар Васиљевић: „Утицај тржишта дрвета на социо-економску компоненту одрживог развоја дрвног сектора у Србији”.
 • 2014. Славица Петровић: „Тржишни потенцијали и економски ефекти одрживог коришћења дрвних пелета као биогорива у Србији”.
 • 2000. Бранко Главоњић: „Истраживање утицаја одабраних фактора на потрошњу резане грађе у Србији и на међународном тржишту”.
 • 1988. Радован Шулетић: „Истраживање елемената развоја и пројектовања технолошких процеса у индустрији намештаја”
 • 1987. Милан Вукућевић: „Проблеми организације и коришћења производних линија у фабрикама фурнираног намештаја”.
 • 1984. Тало Груевски: „Проблеми усклађивања развоја механичке прераде дрвета са могућностима шумске сировинске базе у СР Македонији”.
 • 1983. Милан Нешић: „Развој производа и унапређење производње индустрије намештаја СР Србије”.
 • 1981. Станислав Антушевић „Правци развоја шумско-индустријског комплекса у Социјалистичкој Аутономној Покрајини Косово: економски аспекти развоја”.
 • 1980. Авдо Реџић:„Утицај могућности пласмана на развој југословенске индустрије намештаја”.
 • 1979. Иван Алексов: „Проблеми оптималне регионалне рејонизације фабрика за прераду дрвета у СР Србији”.
 • 1979. Стеван Вулетић „Организација пословања предузећа за промет намештаја и њихов утицај на производњу намештаја у Југославији у послератном периоду”.
 • 1978. Стеван Стефановић „Производња и потрошња целулозе и папира у Југославији: развој и проблеми”.
 • 1964. Божидар Перовић: „Улога припреме производње у индустрији намештаја СР Србије и њен утицај на повећање продуктивности рада”.
 • 1957. Лазар Вујичић: „Прерада дрвета у Србији и проблем њеног развоја”.
 • 1957. Душан Орешчанин: „Извоз дрвета из Југославије: развој и проблеми”.