+

Ловачко удружење

Историјат ЛУ „Мирко Лавадиновић“

Ловачко удружење „Мирко Лавадиновић“ је прва и најстарија студентска ловачка организација у Србији. Основано је 1952. године као ловачка секција студената Шумарског факултета Универзитета у Београду. Оснивачка скупштина је одржана у Дому агронома и шумара у Карађорђевој улици. Иницијативу за оснивање ловачке секције дали су бројни студенти, који су већ били активни ловци и чланови ловачких удружења. Међу првима били су браћа Душан и Никола Јовић, Винко Мункачевић и Милорад Мијатовић. Поред тога, два основна разлога за оснивање ловачке секције били су: доношење Уредбе о оснивању пољопривредног и шумарског факултета (1949), којом је дотадашњи шумарски одсек постао први и једини самостални шумарски факултет у Југославији; и формирање Ловно Шумског Газдинства „Јелен“ од савезне управе ловишта Југославије (1952), чиме је било решено питање финансирања ловачке секције. Од свих планираних и реализованих активности ловачке секције, посебно место заузима одлазак десет њених чланова, који су били стипендисти Ловно Шумског Газдинства „Јелен“, на другу Међународну изложбу ловачких трофеја у Дизелдорфу (1954).

Четири године касније (1956), ловачка секција се развија у стрељачку дружину под називом „Стеван Синђелић“, која временом постаје ловачка дружина, потом ловачко друштво, и најзад регистровано ловачко удружење. Данашњи назив, Удружење је добило 1992. године у знак поштовања на свог трагично настрадалог члана мр Мирка Лавадиновића, асистента на предмету Ловство са заштитом ловне фауне на Шумарском факултету у Београду. После доношења Статута од 18. децембра 2000. године ловачко удружење „Мирко Лавадионовић“ као удружење студената постаје пуноправни члан Ловачког савеза Србијеи и прво студентско ловачко удружење које има једног представника у Скупштини ловачког савеза Србије. Ловачко удружење „Мирко Лавадионовић“ је 25. новембра 2010. године донело нови Статут по коме су установљени нови органиудружења: Скупштина, Председник скупштине, Председник ловачког удружења, Управни одбор, Надзорни одбор и Дисциплинска комисија, а удружење  постаје удружење студената Шумарског факултета и запосленихна Шумарском факултету.

Од оснивања до данас, Удружење је пролазило кроз различите организационе фазе и услове бављења ловом и заштитом ловне фауне. Упркос томе, за протеклих пет деценија успешно је окупљало студенте, професоре, асистенте и ненаставно особље  Шумарског факултета, по чему је било специфично и доскора јединствено код нас, а можда и шире, кад су у питању студенти и њихова љубав према природи, дружењу, дивљим животињама, лову и ловству уопште. Бројне генерације студената Шумарског факултета стицале су прва практична искуства кроз активан рад у Удружењу, међу којима су многи по завршетку редовних студија успешно радили у Ловству, и постали наши најпознатији ловни стручњаци.
Највећи број спроведених активности Удружења имао је, углавном, едукативни и васпитни карактер као што су предавања и вишедневни курсеви из области ловства са заштитом ловне фауне, посете и обиласци домаћих и међународних сајмова лова и изложби ловачких трофеја, као и лабораторија за ловство, фазанерија и ограђених ловишта. Поред тога, чланови Удружења су као гости учествовали у бројним лововима на ситну и крупну дивљач у ловиштима широм Србије, од којих су неки постали традиционалан вид дружења као што је лов на дивље свиње у шумама којима газдује ШГ „Сремска Митровица“.

Удружење никада није поседовало ловни терен којим газдује, већ је у свом раду било упућено на интензивну сарадњу са својом матичном институцијом, Шумарским факултетом  у Београду, који газдује ловиштем „Образовни и ловно-узгојни центар Гоч-Гвоздац“ и другим ловачким организацијама и предузећима која газдују ловиштима.
На Изборној Скупштини одржаној 4. априла 2015. године изабрано је ново руководство са мандатом од две године.

Председник Јован Милошевић, студент IV године
Секретар Милан Денчић, студент III године
Председник Скупштине Дипл. инж. – мастер Вукан Лавадиновић