+

Сремски Карловци – пошумљавање 2020.

У суботу 29.02.2020. године 50 студентата Шумарског факултета је узело учешће у пошумљавању на локалитету Бељешево у околини Сремских Карловаца. Засађено је преко 3000 садница багрема, храста и ораха. Студенстки парламент наставља са учешћем у организованим акцијама пошумљавања.