+

Stara planina – čišćenje i pošumljavanje

TVOJ ŽIVOT SU TVOJA DELA – 2019.

Povodom dana zaštite prirode,

Studentski parlament, Udruženje studenata Šumarskog fakulteta i LU “Mirko Lavadinović”, zajedno sa otalim kolegama sproveli su veliku akciju pod nazivom “Tvoj život su tvoja dela” na Staroj planini od 11.04. do 14.04.2019.

  • Studenti su prvog dana čistili reon oko planinarsih domova na Staroj planini od smeća.
  • Drugi dan je bila organizovana akcija pošumljavanja, gde je 50 studenata zasadilo preko 500 sadnica smrče.
  • Treći dan studenti su očistili potez biciklističke staze koja vodi kroz planinu.
  • Poslednji dan, studenti su uređivali korito reke kod planinarskog doma u Dojkincima.

Ovim akcijama studenti Šumarskog fakulteta podstiču lokalno stanovništvo i ostale kolege studente da razmišljaju o životnoj sredini, ekologiji i o opstanku naših prirodnih lepota Srbije.