+

Biljni materijal u pejzažnoj arhitekturi i hortikulturi

Šifra predmeta: DM3.0112A
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: završene adekvatne master studije

Upoznavanje bioekoloških karakteristike biljnih vrsta u urbanoj sredini.  Poznavanje rasprostranjenja, zastupljenost i ekologija biljnih vrsta u predelima u odnosu na staništa, klimu, geološku podlogu i antropogene uticaje. Sagledavanje varijabilnosti fenotipskih i morfoloških karakteristika vrsta u prirodnim i urbanim populacijama, sposobnost  evaluacije funkcionalnih i reproduktivnih svojstava vrsta na zelenim površinama grada.

Primena stečenih znanja i veština iz oblasti ekoloških karakteristika biljaka u urbanoj sredini i predelu, sagledavanje florističke raznovrsnosti biljnih vrsta pogodnih za primenu u pejzažnoj arhitekturi i njihovih sintaksonomskih i sinekoloških odnosa. Savladavanje uticaja kompleksa spoljašnih i antropogenih faktora na staništa i biljne vrste.  Savladavanje novih tehnika i savremenih tehnologija proizvodnje ukrasnih biljnih vrsta.

Biljne vrste  pogodne za primenu na zelenim površinama  u urbanoj sredini.

Drvenaste i zeljaste vrste pogodne za primenu na slanim i antropogenizovanim zemljištima (strukturno teškim zemljištima), kao i vrste neotporne na slana zemljišta. Drvenaste i zeljaste vrste pogodne za primenu na aluvijalnim staništima i u višim vegetacijskim pojasevima. Vrste otporne na klimatska promene. Varijabilnost fenotipskih i morfoloških karakteritika vrsta u prirodnim i urbanim populacijama. Polni diverzitet biljaka i polne forme. Linijske populacije.  Najaktuelnije metode generativnog i vegetativnog razmnožavanja.