+

Мирјана Оцокољић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 898
Е-маил: mirjana.ocokoljic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације: понедељак, 14.00‒15.00; среда, 13.00‒14.00

Мирјана Оцокољић је рођена у Београду, где је завршила основно образовање и Трећу београдску гимназију (смер Просторно планирање). Дипломирала је на Шумарском факултету, Одсеку за пејзажну архитектуру, са средњом оценом 9,36. Магистарску тезу одбранила је 2000, а докторску дисертацију 2006. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Радни однос на Шумарском факултету Универзитета у Београду засновала је 2006. године на Катедри семенарства, расадничарства и пошумљавања из квоте обдарених студената за научноистраживачки рад. Касније изборе је остварила на Катедри за пејзажни инжењеринг: асистент-приправник (1998), асистент (2001), доцент (2007), ванредни професор (2011) и редовни професор (2016). У настави учествује или је учествовала на Шумарском факултету Универзитета у Београду, Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду, Биотехничком факултету Универзитета у Бихаћу и Пољопривредном факултету Универзитета у Бањалуци. Рецензент је Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) од 2013. године. Активно учествује у свим пословима Катедре за пејзажни инжењеринг, Одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру, Савета Факултета и осталих факултетских већа и комисија. У периоду 2010‒2012. била је руководилац на основним академским студијама на студијском програму Пејзажна архитектура и хортикултура. Од 1. 10. 2009. до 30. 9. 2012. године била је продекан за наставу Шумарског факултета Универзитета у Београду. Од 1. 10. 2012. године учествује у свим руководећим активностима на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру као председник Одсека. Лауреат је следећих награда и признања: Студент генерације, Годишња награда Привредне коморе Београда за најбољу докторску дисертацију и Златна повеља за допринос развоју и унапређењу биолошких и сродних наука Српског биолошког друштва.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Област истраживања

Пејзажна архитектура; пејзажни инжењеринг; биљни материјал; оплемењивање биљака; хортикултура; урбана екологија.

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Докторске академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

 • Ocokoljić, M., Nikić, Z., Medarević, M., Čavlović, D. (2011): Effect of horse chestnut tree genotype on production of fatty oil and fatty acids in seed cotyledons. African Journal of Biotechnology Vol. 10 (10). ISSN 1684-5315©2011 Academic Journals.
  http://www.academicjournals.org/AJB. p 1932-1935
 • Šijačić-Nikolić. M., Ocokoljić, M., Vilotić, D., Milovanović, J. (2011): The genetic potential of mother trees as a basis for Acer pseudoplatanus ‘Atropurpureum’ plant production. UDC 582.746.51:575 (497.11) Journal: Arch. Biol. Sci., Belgrade ISSN 0354-4664, 63 (1), 145-150, 2011 DOI:10.2298/ABS1101145S Belgrade, Serbia. p 145‒150.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Ocokoljic Mirjana&samoar=#.WCCBVXw1icw).
 • Vilotić, D., Šijačić-Nikolić, M., Miljković, D., Ocokoljić, M., and Rebić, M. (2011): Comparative analysis of the anatomical structure of heartwood and sapwood selected Gymnocladus canadensis Lam. trees in Srpska Crnja. UDC 582.736.3(497.113):581.1 Journal: Arch. Biol. Sci., Belgrade ISSN 0354-4664, 63 (3), 145‒150, 2011 DOI:10.2298/ABS1103831V Belgrade, Serbia. p 831‒836.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Ocokoljic Mirjana&samoar=#.WCCBVXw1icw
 • Ocokoljić, M., Šijačić-Nikolić, M., Vilotić D., Vujičić, D. (2012): Neoteny of the European Plane Tree. Arch. Biol. Sci.,ISSN 0354-4664, Serbian Biological Society vol. 64 br. 2, Belgrade, Serbia, p 771‒776.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Ocokoljic Mirjana&samoar=#.WCCBVXw1icw
 • Ocokoljić, M., Grbić, M., Anastasijević, N. (2012): Characteristics and variability of half-sib progeny as the base for ginkgo breeding. African Journal of Biotechnology Vol. 10 (10). ISSN 1684-5315©2011 Academic Journals.
  http://www.academicjournals.org/AJB. p 19752-19757)
 • Ocokoljić, M., Vilotić, D., Šijačić-Nikolić, M. (2013): Population Genetic Characteristics of Horse Chestnut in Serbia, Arch. Biol. Sci.,ISSN 0354-4664, Serbian Biological Society, vol. 65 br. 1, Belgrade, Serbia, p 1‒7.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Ocokoljic Mirjana&samoar=#.WCCBVXw1icw
 • Vilotić, D., Popović, J., Mitrović, S., Šijačić-Nikolić, M., Ocokoljić, M., Novović, J., Veselinović, M. (2015): Dimensions of mechanical fibres in Paulownia elongata S.Y. Hu wood from different habitats. Drvna industrija broj 3, Vol 66, ISSN 0012-6772, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska, p. 229‒234.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Ocokoljic Mirjana&samoar=#.WCCBVXw1icw
 • Simović, I., Ocokoljić, M., Obratov-Petković, D., Vilotić, D. (2015): Genetic variability of bilaterally symmetrical fruits of Norway maple in function of species biodiversity conservation; Turkish Journal of Agriculture and ForestryISSN 1300-011x, broj 3, Vol 39, Atatürk University Turkey, p 387‒393.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Ocokoljic Mirjana&samoar=#.WCCBVXw1icw
 • Stanković, D., Ivetić, V., Ocokoljić, M., Jokanović, D., Oljača, R., Mitrović, S. (2015): Manganese Concentration in Plants of the Protected Natural Resource, Kosmaj, in Serbia, Arch. Biol. Sci.,ISSN 0354-4664,broj 1, Vol 67, Serbian Biological Society, Belgrade, Serbia, p 251‒255.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Ocokoljic Mirjana&samoar=#.WCCBVXw1icw