+

Organizacija, tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekta u šumarstvu

Šifra predmeta: DM1.5111B
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.5. - Iskorišćavanje šuma i lovstvo sa zaštitom lovne faune
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:

dr Milorad Zlatanović

Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene osnovne akademske i diplomske (master) studije

Sticanje teoretskog i praktičnog znanja iz oblasti organizacije, tehnologije gradnje i upravljanja izgradnjom svih vrsta objekata niskogradnje u šumarstvu.

Osposobljavanje za izradu projekata, organizaciju i tehnologiju građenja šumskih puteva i objekata na njima, kao i za upravljanje izgradnjom objekata niskogradnje u šumarstvu.

Osnovni pojmovi o planiranju i upravljanju. Studija tehnološkog procesa po Metodi dijagrama toka i po Metodi karte procesa. Primeri izvedenih objekata. Planiranje i upravljanje izgradnjom objekata u šumarstvu. Statički i dinamički planovi. Numerički, ortogonalni i ciklogramski dinamički planovi. Paralelni dinamički plan napredovanja radova, sa pratećim elementima. Uključenje radne snage, mehanizacije, materijala i finansijskih sredstava. Uvod u dinamičko mrežno planiranje. Analiza strukture. Tehnološka zavisnost aktivnosti. Šema odnosa aktivnosti. Formiranje mrežnog dinamičkog plana. Analiza vremena kod mrežnog dinamičkog planiranja. Kritične aktivnosti i kritičan put. Optimalno vreme izgradnje objekata u šumarstvu. Analiza troškova kod mrežnog dinamičkog planiranja. Optimizacija mrežnog plana.

Evidencija i kontrola izvršenja plana izgradnje objekata u šumarstvu. Primena programskih paketa za planiranje i upravljanje projektima izgradnje objekata u šumarstvu.

Zakonska regulativa primenjena na izgradnji objekata u šumarstvu.