+

Furniri i slojevite ploče

Šifra predmeta: DM2.5121A
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.5. Primarna prerada drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema

Upoznavanje sa teoretskim osnovama rezanja furnira, furmiranjem furnira, ulogom pritisne grede, parametrima kvaliteta furnira, sušenjem furnira, lepljenjem slojevitih proizvoda od furnira, režimima presovanja. Upoznavanje sa savremenim metodama kontrole kvaliteta furnira i slojevitih proizvoda na bazi furnira.

Ovladavanje inženjerskim metodama upravljanja tehnološkim procesima proizvodnje furnira i slojevitih proizvoda na bazi furnira. Ovladavanje savremenim metodama kontrole kvaliteta furnira i slojevitih proizvoda na bazi furnira.

 

Osnovne teorijske postavke: rezanje sa pritisnom gredom, mehanika formiranja furnira, uticajni parametri na kvalitet furnira, problem upravljanja kvalitetom furnira. Osnovi mehanike lepljenih slojevitih proizvoda na bazi furnira. Faktori režima presovanja slojevitih proizvoda: vrsta drveta, vlažnost, vrsta lepka, pritisak presovanja, temperatura, otvoreno vreme lepljenja, zatvoreno vreme lepljenja, trajanje presovanja. Parametri kvaliteta furnira. Parametri kvaliteta slojevitih proizvoda na bazi furnira, fizička i mehanička svojstva, uticaj konstrukcije na kvalitet.