+

Фурнири и слојевите плоче

Шифра предмета: ДМ2.5121А
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.5. Примарна прерада дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Упознавање са теоретским основама резања фурнира, фурмирањем фурнира, улогом притисне греде, параметрима квалитета фурнира, сушењем фурнира, лепљењем слојевитих производа од фурнира, режимима пресовања. Упознавање са савременим методама контроле квалитета фурнира и слојевитих производа на бази фурнира.

Овладавање инжењерским методама управљања технолошким процесима производње фурнира и слојевитих производа на бази фурнира. Овладавање савременим методама контроле квалитета фурнира и слојевитих производа на бази фурнира.

 

Основне теоријске поставке: резање са притисном гредом, механика формирања фурнира, утицајни параметри на квалитет фурнира, проблем управљања квалитетом фурнира. Основи механике лепљених слојевитих производа на бази фурнира. Фактори режима пресовања слојевитих производа: врста дрвета, влажност, врста лепка, притисак пресовања, температура, отворено време лепљења, затворено време лепљења, трајање пресовања. Параметри квалитета фурнира. Параметри квалитета слојевитих производа на бази фурнира, физичка и механичка својства, утицај конструкције на квалитет.