+

Semenarstvo i rasadničarstvo

Šifra predmeta: EI33419
Studijski program: Ekološki inžinjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 4
Uslov:

Cilj predmeta je da slušaoce upozna sa biološkim i tehnološkim aspektima proizvodnje semena (sakupljanje, dorada, čuvanje i sl.) i masovne proizvodnje sadnica (u lejama, u posudama i sl.) za potrebe melioracija i zaštite zemljišnih i vodnih resursa.

Sticanje neophodnih znanja za intenzivnu proizvodnju šumskog reproduktivnog materijala), za različite namene. Osposobljenost rukovođenja proizvodnjom šumskih sadnica različitih vrsta, različitim tehnologijama i za različite namene.

Teorijska nastava: Objekti za proizvodnju semena. Razmnožavanje drveća (generativno i vegetativno). Procena uroda. Sakupljanje uroda. Dorada semena. Čuvanje semena. Dormantnost i klijanje. Kvalitet semena. Tipovi sadnog materijala. Proizvodnja sadnica sa golim korenom. Proizvodnja kontejnerskih sadnica. Proizvodnja sadnica mekih lišćara. Zemljište, supstrati i đubrenje u rasadnicima. Navodnjavanje u rasadniku. Zasena i druga oprema u rasadniku. Kvalitet sadnica. Posebni deo.

Praktična nastava:

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe: Praktična nastava u potpunosti prati teorijsku nastavu i izvodi se kroz izvođenje praktičnih vežbi i rešavanje praktičnih zadataka u vežbaonici,  Laboratoriji za ispitivanje semena i sadnica i na okućnici Šumarskog fakulteta.