+

Uvod u pejzažnu arhitekturu

Šifra predmeta: PA1101
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 3
Uslov: Bez uslova

Upoznavanje studenata sa pojmom, ciljevima, oblastima i sadržajima pejzažne arhitekture kao profesije, kao i razumevanje njene društvene uloge.

Definisanje profesije. Razumevanje ciljeva, uloge i pozicije struke u delovanju sa drugim srodnim profesijama u zaštiti životne sredine, u uređivanju prostora i inženjerskoj praksi. Poznavanje osnovnih oblasti pejzažne arhitekture.

Teorijska nastava:

1) Pojam pejzažne arhitekture. Ciljevi i značaj pejzažne arhitekture. Kulturološka uloga pejzažne arhitekture. Značaj u zaštiti životne sredine i zaštiti prirode. Uloga u uređivanju prostora. Pozicija pejzažne arhitekture u odnosu na druge prostorne, biološke, biotehničke i inženjerske struke.

2) Istorijski razvoj pejzažne arhitekture i vrtne umetnosti .

3) Tipovi predela, struktura i procesi. Kulturni predeo.

4) Upravljanje predelima i zaštita predela. Integralna zaštita prirodnih resursa.

5) Uloga pejzažne arhitekture u planiranju prostora. Nivoi planiranja i kategorije planova.

6) Gradski otvoreni prostori. Uloga pejzažne arhitekture u urbanističkom planiranju i urbanističkom projektovanju.

7) Pejzažni dizajn – pejzažno-arhitektonsko projektovanje. Objekti pejzažno-arhitektonskog projektovanja. Proces projektovanja.

9) Biljni materijal u pejzažnoj arhitekturi.

10) Proizvodnja i standardi sadnog materijala. Integralna zaštita ukrasnih biljaka u proizvodnji.

12) Pejzažni inženjering. Ekološke osnove pejzažnog inženjeringa. Podizanje (izgradnja) i negovanje (održavanje) zelenih površina. Rekonstrukcija zelenih površina. Funkcionalnost urbanog zelenila. Sistem zelenih površina grada. Upravljanje zelenilom grada.

13) Zaštita biljaka u pejzažnoj arhitekturi

14) Pejzažna arhitektura u praksi. Asocijacije od značaja za pejzažnu arhitekturu. Međunarodne i nacionalne konvencije i standardi. Zakonska regulativa značajna za PA. Pejzažna arhitektura i srodne profesije – odnosi u praksi

Materijalu za nastavu možete pristupiti OVDE.