+

Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologija, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne studije (5. semestar)
Saradnici:
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 6
Uslov: nema

Osnovni cilj je da studenti ovladaju znanjima o tehnološkim postupcima proizvodnje i karakteristikama ploča iverica, vlaknatica, drvno-cementnih ploča i elemenata i drvno-plastičnih masa.

Studenti na osnovu stečenog znanja iz ovog kursa mogu samostalno da organizuju i poboljšavaju proizvodnju ploča iverica, vlaknatica i drvno-cementnih ploča i elemenata, kao i da kontrolišu njihov kvalitet. Takođe mogu da organizuju proces prerade ovih kompozitnih materijala na bazi drveta.

Teorijska nastava

Tehnologija proizvodnje ploča iverica: Istorijat i razvitak ploča od usitnjenog drveta, definicija, klasifikacija i opšta šema tehnološke linije; Skladištenje i priprema drvne sirovine; Sitnjenje drveta; Transport i siliranje iverja; Nanošenje veziva na iverje; Formiranje iverastog tepiha; Pretpresovanje, vlaženje i vrelo presovanje; Završna obrada; Tehnološki postupci za proizvodnju iverica ekstruzijom i iverastih otpresaka u kalupima; Oplemenjavanje; Ispitivanje svojstava i standardi; Energetski sistem i zaštita okoline u proizvodnji ploča iverica. Tehnologija proizvodnje ploča vlaknatica: Istorijat i razvitak vlaknastih ploča, definicija, klasifikacija i opšta šema tehnološke linije po mokrom i suvom postupku izrade; Dobijanje vlaknaste mase; Mokri postupak; Suvi postupak; Plastifikacija drveta: Sredstva za plastifikaciju; Piezotermička obrada; Lignamon, Lignomer; Thernodyn; Steypack; Impreg; Compreg. Građevinske ploče i elementi na bazi usitnjenog drveta i neorganskog veziva: Heraklit postupak; Durisol postupak; Gips vlakansta ploča; Cementna iverica.

Praktična nastava

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe

Laboratorijske vežbe iz proračuna materijalnog bilansa i kapaciteta pojedinih tehnoloških operacija u proizvodnji ploča iverica. Određivanja karakteristika polaznih sirovina i gotovih ploča. Snimanje tehnološkog toka proizvodnje, snimanje i proračun pojedinih tehnoloških operacija tokom terenske nastave u fabrikama iverica.

Laboratorijske vežbe iz ploča vlaknatica: karakteristike drvne sečke; hidrotermička obrada sečke u autoklavima; razvlaknjavanje; stepena mlevenja i frakcioni sastav vlaknaste mase; brzina filtracije i formiranje vlaknastog tepiha; vrelo presovanje; oplemenjavanje.