+

Svojstva drveta

Šifra predmeta: TMP2311
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov: odslušan predmet Anatomija drveta

Ovladavanje znanjima o osnovnim fizičkim i mehaničkim svojstvima drveta, greškama koje nastaju na drvetu i upotrebi važnijih domaćih vrsta drveta.

Svojstva drveta su fundamentalna naučna disciplina u kojoj studenti stiču znanja o osnovnim svojstvima drveta, kao organskog, anizotropnog i heterogenog materijala, a u cilju razvoja industrije nameštaja i proizvodnje ostalih proizvoda od drveta.

Teorijska nastava Uvodno predavanje. Osnovne vrste drveta u šumskom fondu Srbije. Mesto i značaj nauke o svojstvima drveta. Delovi stabla, osnovni izgled, modifikacije i spoljašnje karakteristike debla.Građa drveta. Makroskopska i mikroskopska građa drveta. Submikroskopska građa drveta. Osnove hemijske građe drveta. Vlažnost drveta. Gustina drveta, metode određivanja gustine i faktori koji utiču na gustinu drveta. Utezanje i bubrenje drveta. Anizotropija utezanja i bubrenja drveta. Toplotna svojstva drveta. Mehanička svojstva drveta. Tvrdoća drveta. Greške drveta. Trajnost drveta. Svojstva i upotrebljivost domaćih industrijski vrsta drveta.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe

Uvodni čas. Upoznavanje studenta sa obavezama u toku slušanja kursa. Delovi stabla, osnovni izgled i modifikacije. Određivanje spoljašnjih karakteristika debla. Građa drveta. Upoznavanje sa makroskopskom i mikroskopskom građom drveta. Načini merenja i istraživanja makroskopskih pokazatelja (određijivanje širine prstena prirasta, učešća zone kasnog drveta i dr.). Submikroskopska i hemijska građa drveta. Vlažnost drveta. Gustina drveta, metode određivanja gustine. Određivanje utezanja/bubrenja drveta i prida na utezanje. Provera znanja – Test 1. Toplotna svojstva drveta. Rad u laboratoriji – eksperimentalno određivanje osnovnih fizičkih svojstava drveta. Mehanička svojstva drveta. Tvrdoća drveta. Rad u laboratoriji – eksperimentalno određivanje osnovnih mehaničkih svojstava drveta. Greške drveta . Determinisanje osnovnih domaćih vrsta drveta i definisanje njihovih svojstava i upotrebljivosti. Provera znanja – Test 2.