+

Владислав Здравковић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 822
Е-маил: vladislav.zdravkovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 50
Консултације: понедељак, 11‒13 часова

Др Владислав Здравковић рођен је 1961. године у Београду. Основну и средњу електротехничку школу завршио је у Београду. Носилац је дипломе „Михаило Петровић Алас” за област биологије и „Никола Тесла” за област електронике и аутоматике. Шумарски факултет, Одсек за прераду дрвета, уписао је 1981. године а дипломирао је 1986. За асистента-приправника изабран је 1987. године. Магистарски рад одбранио је 1991. године на Шумарском факултету у Београду. У звање асистента за предмет Фурнири и слојевите плоче изабран је 1992. године. Докторску дисертацију одбранио је 1999. године на Шумарском факултету у Београду. Током каријере учествовао је у изради више технолошких пројеката, као и пројеката у оквиру сарадње са привредом, из области примарне прераде дрвета, посебно фурнира и фурнирских плоча. Ангажовање кандидата др Владислава Здравковића у следећим функцијама: управник Института за прераду дрвета, председник Комисије за наставу Шумарског факултета од 2010 до 2013. године, руководилац основних студија Одсека за ТМП од 2010. до 2013, шеф Катедре примарне прераде дрвета, члан Комисије за плоче на бази дрвета при Институту за стандардизацију Србије ИМС, члан IUFRO.

Ужа научна област

Примарна прерада дрвета

Област истраживања

Фурнири и слојевите плоче; модификације дрвета; инжењерски производи од масивног дрвета.

Одабрани научни радови

 •  Здравковић Д. Владислав (1991) “Утицај облика притисне греде на квалитет буковог љуштеног фурнира”, Магистарска теза, јавно је одбрањена 22. 5. 1991. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду.
 • Здравковић Д. Владислав (1999) „Модел управљања квалитетом љуштеног фурнира уз примену елемената теорије поузданости“, Докторска дисертација, јавно је одбрањена 20.05.1999.године на Шумарском факултету Универзитета у Београду.
 • Здравковић Д. Владислав (2014) „Теорија и пракса љуштења фурнира“, научна монографија, Шумарски факултет Универзитеа у Београду, ISBN 978-86-7299-222-9.
 • Здравковић, В. (1988): “ Симулација пиљења букових окрајака ”, Гласник Шумарског факултета, бр.70, стр.19-29, Београд; DOI:10.2298/GSF0693059D.
 • Здравковић, В.(1994):“ Комјутерска симулација X-Y ласерског центрирања трупаца за љуштење фурнира ”, Дрварски гласник, бр. 17‒20, стр. 21‒24, Београд; (ISSN 0354-2203).
 • Здравковић, В., Грујић, Б.(1997): “ Динамичко моделирање искоришћења сировине приликом љуштења фурнира ”, Дрварски гласник, бр. 23‒24, стр. 13‒15, Београд; (ISSN 0354-2203).
 • Zdravković, V., Stanković, B., (1997): “ Computer Response-Surface Analysis in Veneer Quality Prediction’’. ICFWST ’97., 3rd International Conference on the development of Forestry and Wood Science and Technology, 29.septembar-03.oktobar 1997. Faculty of Forestry of Belgrade University, Yugoslavia, Proceedings, Vol II 674p, 659‒666.
 • Zdravković Vladislav, Lovrić Aleksandar, Stanković Bojana (2013): Dimensional Stability of Plywood Panels Made from Thermaly Modified Poplar Veneers in the Conditions of Variable Air Humidity. Drvna Industrija 64 (3), 175-181 UDK 630*8+674 (ISSN 0012-6772) IF=0,444.
 • Aleksandar Lovrić, Vladislav Zdravković, Mladen Furtula (2014): INFLUENCE OF THERMAL MODIFICATION ON COLOUR OF POPLAR (POPULUS X EURAMERICANA) ROTARY CUT VENEER Wood Research, Slovakia, 59(2).
 • Aleksandar Lovrić, Vladislav Zdravković, Nebojša Todorović, Goran Milić: Influence o thermal modification of poplar veneers and plywood construction on shear strength, First COST Action FP1407 International Conference Koper, Slovenia 25–26 August 2015.
  до радова линком: http://www.vbs.rs/scripts/cobissukaz=DIRE&id=1821384256301164&dfr=1&ppg=10&sid=1