+

Својства и примена инжењерских производа од масивног дрвета

Шифра предмета: ТМПМ1Ц2
Студијски програм: Мастер студије за технологије, менаџмeнт и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Упознавање студената са својствима и подручјима примене инжењерских производа: на бази масивног дрвета и фурнира, LVLa, PSLa, Glulam-а, као и осталих лепљених производа који се користе у изради намештаја и грађевинарству.

Стицање знања о својствима слојевитих производа од масивног дрвета и фурнира (осим фурнирских и столарских плоча), које се примењују у прозводњи намештаја и у грађевинарству.

Теоријска настава: 

Теоријска настава: Инжењерски производи од масивног дрвета, појам, материјали за израду, кратак опис техника израде, тест методе и класификација. Својства и примена дашчаних плоча, плоча од трапезних ламела. Попречно ламелирано дрво, за употребу у намештају и ентеријеру и грађевинарству, основна својства и захтеви. Остали ламелирани производи за употребу у намештају и ентеријеру. Својства и примена LVLa: LVL фиксних дужина, прекидни процес производње, LVL варијабилних дужина за конструктивну намену. Својства и применаPSLa. I-носачи, остале врсте конструктивних лепљених носача.Префабриковани ’’Glulam’’, процес производње равних и закривљених носача. Утицај климатских услова на чврстоћу, утицај трајања оптерећења, механичка својства лепљеног споја.

Практична настава: 

Практична настава у компанијама које се баве производњом и дистрибуцијом неких од предметних производа.