+

Dušan Jokanović

Telefon: +381 (11) 3053 843
E-mail: dusan.jokanovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 134
Konsultacije: u dogovoru putem i-mejla

Branko Kanjevac

Telefon: +381 (11) 3053 803
E-mail: branko.kanjevac@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 130 i 130a
Konsultacije: sreda, 12–14 časova

Marko Kazimirović

Telefon: +381 (11) 3053 960
E-mail: marko.kazimirovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 16
Konsultacije:

Vukan Lavadinović

Telefon: +381 (11) 3053 849
E-mail: vukan.lavadinovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: Laboratorija za lovstvo i zaštitu lovne faune
Konsultacije: utorak i četvrtak, 14‒15 časova

Marina Nonić

Telefon: +381 (11) 3053 872
E-mail: marina.nonic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 118
Konsultacije: sreda 12 časova

Dušan Stojnić

Telefon: +381 (11) 3053 832
E-mail: dusan.stojnic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 62
Konsultacije: ponedeljak, 10‒12 časova; sreda 08-10 časova
1 9 10 11