+

Katarina Lazić

Telefon: +381 (11) 3053 939
E-mail: katarina.lazic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: Kabinet između prizemlja i 1. sprata, nova zgrada
Konsultacije: sreda od 10 časova

Ivan Milenković

Telefon: +381 (11) 3053 884
E-mail: ivan.milenkovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 97
Konsultacije:

Mira Mirić Milosavljević

Telefon: +381 (11) 3053 945
E-mail: mira.miric-milosavljevic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije:

Vladislava Mihailović

Telefon: +381 (11) 3053 945
E-mail: vladislava.mihailovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije: ponedeljak od 12-14

Dragan Borota

Telefon: +381 (11) 3053 868
E-mail: dragan.borota@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 95
Konsultacije: ponedeljak 11-13 časova

Branko Kanjevac

Telefon: +381 (11) 3053 803
E-mail: branko.kanjevac@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 130 i 130a
Konsultacije: sreda, 12–14 časova
1 2 3