+

Centar za informacione tehnologije

Centar je zadužen za obezbeđivanje računarskih resursa studentima i zaposlenima na Fakultetu.
Zadatak Centra za informacione tehnologije je da obavlja poslove iz oblasti računarstva i informatike za potrebe izvođenja nastave (na osnovnim, diplomskim i doktorskim studijama), naučnoistraživačkog rada i rada stručnih službi.

Centar se takođe bavi održavanjem računarske opreme na Fakultetu, održavanjem i konfigurisanjem računarske mreže i pružanjem stručnih konsultacija iz svoje oblasti službama i zaposlenima Fakulteta.
Centar se bavi i održavanjem sajta Fakulteta.

Centar za informacione tehnologije
V.D. Rukovodilac centra Sofijanić M. Saša sasa.sofijanic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 919
Administrator informacionih sistema i tehnologija Vukosav B. Nemanja nemanja.vukosav@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 982
Tehničar za održavanje informacionih sistema i tehnologija Milošević Nenad nenad.milosevic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 919
Programer – inženjer Jovan Mitrović jovan.mitrovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 982