+

Služba za računovodstvo i finansije

Služba za finansijsko‑materijalno poslovanje obavlja poslove iz oblasti računovodstva za potrebe Fakulteta i CNNO, prati propise iz oblasti materijalno‑finansijskog poslovanja, daje mišljenja, tumačenja i stara se o primeni propisa u praksi, učestvuje u izradi opštih akata iz oblasti materijalno‑finansijskog poslovanja, sastavlja periodične obračune izvršenja budžeta i završni račun, prati realizaciju svih domaćih i međunarodnih projekata, sastavlja i druge posebne obračune i izveštaje Upravi za trezor, Poreskoj upravi, Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvu finansija i drugim organima i obavlja druge poslove.

Služba za računovodstvo i finansije
Rukovodilac službe Vukelić M. Slobodanka slobodanka.vukelic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 984
Dipl. ekonomista za finansijsko – računovodstvene poslove Kuzmanović M. Ljiljana ljiljana.kuzmanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 965
Referent za finansijsko – računovodstvene poslove Babić M. Jasmina jasmina.babic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 966
Blagajnik Jovanović R. Lidija lidija.jovanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 810
Samostalni finansijsko – računovodstveni saradnik Marković Angelina angelina.markovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 888
Referent za finansijsko – računovodstvene poslove Milivojević R. Gordana gordana.milivojevic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 806
Samostalni finansijsko – računovodstveni saradnik Mihajlović M. Slavica slavica.mihajlovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 888
Samostalni finansijsko – računovodstveni saradnik Nikolić B. Rajka rajka.nikolic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 969
Referent za finansijsko – računovodstvene poslove Tomić V. Ljiljana ljiljana.tomic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 806
Samostalni finansijsko – računovodstveni saradnik Cvetković T. Irena irena.cvetkovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 965
Magacioner Mitrović U. Sanela sanela.mitrovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 810