+

Служба за правне и опште послове

Служба за правне и опште послове обавља правне послове, послове везане за радне односе, права и обавезе запослених, прати и спроводи поступак избора наставника и сарадника, води поступке јавних набавки, заводи и архивира материјал, сређује и дистрибуира пошту, обавља курирске послове, умножава све врсте материјала и обавља све друге правне и опште послове.

Служба за правне и опште послове
Руководилац службе Виолета Анђелковић violeta.andjelkovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 887
Руководилац послова јавних набавки Стевановић Ј. Зорица zorica.stevanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 844
Дипл. правник за правне, кадровске и адм. послове Божић Г. Милица milica.bozic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 987
Референт за правне, кадровске и адм. послове Николић В. Анита anita.nikolic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 813
Референт за правне, кадровске и адм. послове Дамњановић В. Светлана svetlana.damnjanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 813
Курир Јордановић М. Сузана suzana.jordanovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 813
+381 (11) 3053 810
Стручнотехнички сарадник Станковић Ј. Нада nada.stankovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 810