+

Specijalni rezervat prirode „Goč-Gvozdac“

Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije br. 2981, 2014 godine šumski kompleks Goč-Gvozdac je proglašen Specijalnim rezervatom prirode II kategorije. U okviru SRP „Goč-Gvozdac„ mogu se izdvojiti zone u kojima se sprovode režimi zaštite I,II,III stepena.
Zaštićeno prirodno dobro obuhvata skoro ceo sliv Gvozdačke reke koja se u donjem toku zove Brezanska reka. Prema važećoj šumskoj podeli Goč je podeljen je na gazdinsku jedinicu A – gornji tok reke i istočni deo kompleksa (bivše državne šume) i gazdinsku jedinicu B – donji tok reke (bivše komunalne šume).
Glavni vodotok Goča je Gvozdačka, odnosno Brezanska reka, čiji sliv zahvata površinu od 43.75 km² sa preko 110 evidentiranih izvora.
Najzastupljenija vrsta drveća u zaštićenom prirodnom dobru je bukva, koja u ukupnoj zapremini učestvuje sa 52.4%, jela 39.7%, crni bor 5.8%. Iako je neznatno njihovo učešće, na ovom mestu je značajno istaći prisustvo u ovim šumama plemenitih lišćara planinskog bresta, i planinskog javora čija je nega, očuvanje i uvećenje u šumskom fondu jedan od važnijih dugoročnih zadataka gazdovanja šumama. U odnosu na spisak reliktnih, endemičnih, retkih i ugroženih vrsta na Goču se javljaju: planinski javor (endemit), Pančićevu omoriku – unešena (relikt i endemit), zeleniku (relikt), crni grab (relikt), divlju trešnju, divlju jabuku, jasiku, brezu, beli jasen (kao retke i ugrožene) i divlju krušku, jarebiku, planinski brest (kao retke vrste). Navedene vrste (njihova staništa) su obuhvaćene posebnim režimom zaštite.

Šumski kompleks čini 25 vrsta drveća, od kojih se izdvajaju endemit Balkanskog poluostrva – planinski javor i varijetet crnog bora. Pored toga posebna retkost na području Goča je i sačuvana zajednica bukovo-jelovih šuma.
Specijalni rezervat prirode naseljava i 129 vrsta ptica od kojih su 108 gnezdarice, zatim 20 vrsta vodozemaca i gmizavaca, 27 vrsta sisara.
Zahvaljujući prirodnim odlikama, izraženom vodnom bogatstvu i sačuvanim ostacima ranog rudarenja još iz rimskog perioda, ovo područje, pored prioritetne naučno-istraživačke funkcije i poligona nastave za ugledno gazdovanje šumama odlikuje se turističkim potencijalom sa dominantno zdravstveno rekreativnim karakterom. Površina zaštićenog prirodnog dobra iznosi 3 957ha 17a 39m2.