+

Doktorske disertacije

  • 2017. Vesna Nikolić: „Uticaj režima vlaženja na karakteristike staništa hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u ravnom Sremu”.
  • 2000. Grozdana Gajić: „Uticaj otpornosti zemljišta na stepen aktivizacije dubinske erozije”.