+

Магистарске тезе

  • 2016. Неђо Милошевић: „Геосредина и ерозиони процеси као фактори морфолошких промена корита малих водотокова на експерименталним деоницама слива Колубаре”.
  • 2014. Мирјана Станишић: „Геотехничка истраживања у оквиру ушрављања пројектима за уређење бујичних токова”.
  • 2011. Маја Тодоровић: „Противерозиона геотехника у заштити и очувању животне средине урбаних простора”.
  • 2010. Александар Сеизовић: „Примена метода противерозионе геотехнике у изградњи урбаних објеката на еродибилном и колапсибилном лесном тлу”.