+

Магистарске тезе

  • (2008) Дипл. инж. Марија Марковић: „Могућност размножавања врсте Dianthus deltoides L. методом микропропагације”. Ментор: проф. др Михаило Грбић.
  • (2005) Дипл. инж. Данијела Ђунисијевић: “Ефекат различитих регулатора растења и стратификације на клијање семена јавора (Acer peudoplatanus L.)”. Ментор: проф. др Матилда Ђукић.
  • (2005) Дипл. биолог Ивана Поповић: „Васкуларна флора Дивчибара”. Ментор: проф. др Драгица Обратов Петковић.
  • (2005) Дипл. инж. Драгана Скочајић: „Утврђивање степена дормантности и оптималних предсетвених третмана семена врста рода Sorbus”. Ментор: проф. др Михаило Грбић.