+

Катедра за планирање и пројектовање у пејзажној архитектури

шеф Катедре: др Борис Радић
заменик шефа Катедре: др Милена Вукмировић
секретар Катедре: др Сузана Гавриловић

Развој Катедре:

Катедра за планирање и пројектовање у пејзажној архитектури се развијала паралелно са развојем студијског програма пејзажне архитектуре на Шумарском факултету.
Након оснивања Одсека за пејзажну архитектуру 1960. године, који је тада носио назив Одсек за озелењавање насеља, започео је и развој катедри у оквиру Одсека.

У почетку је фокус Катедре био у области Пројектовање у пејзажној архитектури. Развојем и променом приступа областима пејзажне архитектуре развијала се и делатност Катедре. Катедра је мењала и свој назив: почев од Катедре за пројектовање паркова, преко Катедре за пројектовање зелених површина, па до Катедре за планирање и пројектовање у пејзажној архитектури. У почетку је кључна област Катедре била област пројектовања, а касније и планирање у пејзажној архитектури. На Катедри су се развијали предмети који су део тих области или су у функцији планирања и пројектовања у пејзажној архитектури.

Велики допринос развоју областима Катедре дали су професор Лазар Прибић, наставник некадашњег предмета Пројектовање паркова, затим доајен пејзажне архитектуре у Србији Стеван Милинковић, професор на предметима Пројектовање паркова и Уређивање предела, а касније и Владимир Мацура, професор Урбанизма. У развоју Катедре, практично од њеног оснивања, значајан допринос су дале и Љиљана Вујковић и Јасминка Цвејић, најпре асистенти а затим и професори у оквиру предмета Пројектовање паркова и Планирање и уређивање предела.