+

Projekti

  • „Uticaj bujičnih poplava na fizičku i hemijsku degradaciju zemljišta na području istočne Srbije”, 2015. Rukovodilac dr Milan Knežević.
  • „Utvrđivanje stanja i potencijala zemljišta neobraslih šumskih i napuštenih poljoprivrednih površina planinskog područja zapadne Srbije”, 2015. Rukovodilac dr Milan Knežević.
  • „Utvrđivanje stanja, stepena zagađenja i hemijske degradacije zemljišta industrijskih zona Pančeva i Šapca i požarišta na planini Tari”, 2014. Rukovodilac dr Milan Knežević.
  • „Promovisanje ekološkog i edukativnog značaja Arboretuma Šumarskog fakulteta u Beogradu”. Fond za zaštitu životne sredine. Jun 2010‒decembar 2011. godine. Rukovodilac dr Rade Cvjetićanin.
  • „Usklađivanje nomenklature Osnovne pedološke karte Republike Srbije sa WRB klasifikacijom”, 2011. Rukovodilac dr Milan Knežević.
  • „Rekonstrukcija Arboretuma Šumarskog fakulteta u Beogradu”. Fond za zaštitu životne sredine Beograd. Jun‒decembar 2010. godine. Rukovodilac dr Rade Cvjetićanin.