+

Projekti katedre

Međunarodni projekti 

Međunarodni projekat: „CA19128 PENCAFoRR (2020-2023) Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation“ – COST Akcija, rukovodilac prof. dr Vladan Ivetić

Međunarodni projekat: SUPERB Green Deal – Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest-related biodiversity and ecosystem services. – University of Belgrade, Faculty of Forestry is a member of consortium team, rukovodilac prof. dr Vladan Ivetić

Nacionalni projekti 

2023

Projekat: Identifikacija i monitoring genofonda endemičnih, reliktnih i retkih vrsta drveća i žbunja na području SRP „Goč-Gvozdac“ – treća faza, Ministartvo zaštite životne sredine kroz Ugovor o sufinansiranju programa upravljanja zaštićenih područja od nacionalnog interesa za 2023. godinu kojima upravlja Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu (2023), rukovodilac projekta prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić

Projekat: Analiza genekološkog potencijala različitih provenijencija bukve u okviru mreže evropskih provenijeničnih testova, Ministarvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume (2023), rukovodilac projekta prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić

Projekat: Unapređenje predeonog diverziteta opštine Srbobran pošumljavanjem degradiranih površina, Ministartvo zaštite životne sredine preko Opštine Srbobran (2023), rukovodilac projekta prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić

2022

Projekat: Identifikacija i monitoring genofonda endemičnih, reliktnih i retkih vrsta drveća i žbunja na području SRP „Goč-Gvozdac“ – druga faza, Ministartvo zaštite životne sredine kroz Ugovor o sufinansiranju programa upravljanja zaštićenih područja od nacionalnog interesa za 2022. godinu kojima upravlja Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu (2022), rukovodilac projekta prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić

Projekat: Unapređenje predeonog diverziteta opštine Srbobran pošumljavanjem degradiranih površina, Ministartvo zaštite životne sredine preko Opštine Srbobran (2022), rukovodilac projekta prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić

Projekat: Proizvodnja oplemenjenog reproduktivnog materijala bele topole na Velikom ratnom ostvru, JKP „Zelenilo-Beograd“, Beograd (2022), rukovodilac projekta prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić

Projekat: Proizvodnja oplemenjenog reproduktivnog materijala hrasta lužnjaka na Velikom ratnom ostvru, JKP „Zelenilo-Beograd“, Beograd (2022), rukovodilac projekta prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić

2021

Izrada studije: „Identifikovanje, praćenje i konzervacija genofonda endemičnih, retkih i ugroženih drvenastih vrsta na području PIO „Kosmaj”” (2021-2023), Sekreterijat za zaštitu životne sredine grada Beograda, Beograd, rukovodilac projekta prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić

Istraživački projekat: „Identifikacija ugroženih žbunastih i drvenastih biljnih vrsta u II stepenu zaštite” (2021), JP „Nacionalni park Kopaonik”, rukovodilac projekta dr Marina Nonić, docent

Projekat: „Pošumljavanje degradiranih površina opštine Srbobran autohtonim vrstama drveća” (2021), Ministarstvo zaštite životne sredine RS, rukovodilac projekta prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić 

2020 

Naučno-istraživački projekat: „Potencijali biološkog kontejnera u proizvodnji sadnog materijala za pošumljavanje” (2020-2021), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS – Uprava za šume, rukovodilac projekta prof. dr Dragica Vilotić

Istraživački projekat: „Identifikacija ugroženih i zakonom zaštićenih drvenastih i žbunastih biljnih vrsta” (2020), JP „Nacionalni park Kopaonik”, rukovodilac projekta dr Marina Nonić, docent

Naučno-istraživački projekat: „Identifikacija i monitoring genofonda endemičnih, reliktnih i retkih vrsta drveća i žbunja na području Specijalnog rezervata prirode ’Goč-Gvozdac’” (2020), Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, rukovodilac projekta prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić

Projekat: „Proizvodnja oplemenjenog reproduktivnog materijala divlje trešnje na Velikom ratnom ostrvu” (2020), JKP ,,Zelenilo-Beograd“, Beograd, rukovodilac projekta prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić

Projekat: „Proizvodnja oplemenjenog reproduktivnog materijala veza na Velikom ratnom ostrvu” (2020), JKP ,,Zelenilo-Beograd“, Beograd, rukovodilac projekta prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić

2019

Izrada studije: ,,Identifikacija i monitoring genofonda retkih, ranjivih i ugroženih vrsta biljaka SP ’Šuma Košutnjak’” (2019-2021), Sekreterijat za zaštitu životne sredine grada Beograda, Beograd, rukovodilac projekta prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić

Izrada studije: „Izveštaj o stanju šumskih genetičkih resursa za potrebe izrade Drugog izveštaja o stanju šumskih genetičkih resursa UN Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO)” (2019-2020), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS – Uprava za šume, rukovodilac projekta prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić

Izrada studije: „Studija stanja vegetacije i njene ugroženosti u ZP „Obrenovački Zabran“” (2019-2020), Javno preduzeće za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac, rukovodilac projekta prof. dr Dragica Vilotić

Projekat: „Proizvodnja oplemenjenog reproduktivnog materijala bele topole na Velikom ratnom ostrvu” (2019), JKP ,,Zelenilo-Beograd”, Beograd, rukovodilac projekta prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić

Projekat: „Proizvodnja oplemenjenog reproduktivnog materijala hrasta lužnjaka na Velikom ratnom ostrvu” (2019), JKP ,,Zelenilo-Beograd”, Beograd, rukovodilac projekta prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić

Projekat: „Pošumljavanje staništa autohtonim vrstama drveća na degradiranim površinama opštine Srbobran” (2019), Ministarstvo zaštite životne sredine RS, rukovodilac projekta prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić

Naučno-istraživač projekat: „Revizija regiona provenijencija bukve u Srbiji” (2019), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume, rukovodilac projekta prof. dr Vladan Ivetić

Istraživačko-razvojni projekat: „Izrada obavezujućih uputstava za proizvodnju šumskih sadnica za potrebe JP „Srbijašume“” (2019), JP „Srbijašume“, rukovodilac projekta prof. dr Vladan Ivetić

Istraživačko-razvojni projekat: „Unapređenje tehnologije osnivanja novih šuma u JP „Srbijašume“  – Faza 1”, (2019),  JP „Srbijašume“, rukovodilac projekta prof. dr Vladan Ivetić

2018

Naučno-istraživački projekat: „Usluge monitoringa flore u ZP ŠG „Stolovi” Kraljevo” (2018), JP „Srbijašume”, Beograd, rukovodilac projekta prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić

Projekat: „Proizvodnja oplemenjenog reproduktivnog materijala poljskog jasena na Velikom ratnom ostrvu” (2018), JKP ,,Zelenilo-Beograd”, Beograd, rukovodilac projekta prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić

Projekat: „Proizvodnja oplemenjenog reproduktivnog materijala crne topole na Velikom ratnom ostrvu” (2018), JKP ,,Zelenilo-Beograd”, Beograd, rukovodilac projekta prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić

2016

Naučno-istraživački projekat: „Definisanje taksonomskog statusa bukve u Srbiji – faza I i II” (2016-2018), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS – Uprava za šume, rukovodilac projekta prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić

2015

Naučnoistraživački projekat: „Procena kvaliteta šumskih sadnica u Srbiji i predlog za donošenje novog standarda”, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine ‒ Uprava za šume (2015‒2017). Rukovodilac projekta dr Vladan Ivetić.

Naučnoistraživački projekat: „Nacionalni program konzervacije i usmerenog korišćenja šumskih genetičkih resursa”, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za šume (2015‒2016). Rukovodilac projekta dr Mirjana Šijačić-Nikolić.

2014

Naučnoistraživački projekat: „Zaštita i usmereno korišćenje genofonda retkih i ugroženih vrsta Velikog ratnog ostrva”, Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda (2014‒2016). Rukovodilac projekta dr Mirjana Šijačić-Nikolić.

2012

Naučnoistraživački projekat: “Gen-ekološki potencijal taksodijuma (Taxodium distichum (L.) Rich.) kao osnova za podizanje šumskih zasada ove vrste u Srbiji”, finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume (2012‒2014). Rukovodilac projekta dr Mirjana Šijačić-Nikolić.

2011

Naučnoistraživački projekat „Šumski zasadi u funkciji povećanja pošumljenosti Srbije”, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj (2011‒2014). Rukovodilac projekta dr Dragica Vilotić.

Naučnoistraživački projekat: „Program genetičke konzervacije šumskih vrsta Velikog ratnog ostrva”, finansiran od strane Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda (2011). Rukovodilac projekta dr Mirjana Šijačić-Nikolić.

Naučnoistraživački projekat: „Sadržaj mikroelemenata u zemljištu i krtolama čičoke (Helianthus tuberosus L.) na pepelištu TENT ‘A’ kao pionirske vrste za stvaranje povoljnih uslova u cilju budućih pošumljavanja”. Grad Beograd ‒ Gradska uprava grada Beograda ‒ Sekretarijat za zaštitu životne sredine (2011). Rukovodilac projekta dr Dragica Vilotić.

2010

Naučnoistraživački projekat: „Osnivanje semenske plantaže bukve – 1.faza (selekcija i proizvodnja polaznog materijala)”. Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Uprava za šume (2010‒2012). Rukovodilac projekta dr Vladan Ivetić.

2009

Naučnoistraživački projekat: „Istraživanje genetskog potencijala različitih provenijencija bukve u okviru mreže evropskih provenijeničnih testova”. Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Uprava za šume (2009‒2010). Rukovodilac projekta dr Mirjana Šijačić-Nikolić.

2008

Naučnoistraživački projekat: „Istraživanja savremenih metoda pošumljavanja u klimatski izmenjenim uslovima (suša, ekstremno visoke temperature i dr.)”. Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ‒ Uprava za šume (2008‒2009). Rukovodilac projekta dr Dragica Vilotić.

Naučnoistraživački projekat: „Primena organskih polimera ‒ super apsorbenata u pošumljavanju (uticaj polimera na prijem i rast sadnica u prvim godinama pošumljavanja)”. Ministarstvo zaštite životne sredine (2008.). Rukovodilac projekta dr Dragica Vilotić.

Naučnoistraživački projekat: „Istraživanja genetskog potencijala šumskog drveća u Republici Srbiji u okviru mreže evropskih provenijeničnih testova”. Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Uprava za šume (2008). Rukovodilac projekta dr Mirjana Šijačić-Nikolić.

2007

Naučnoistraživački projekat: „Istraživanja morfoloških, anatomskih i tehničkih svojstava Paulownia ssp. u cilju introdukcije i korišćenja”. Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije (2007‒2010). Rukovodilac projekta dr Dragica Vilotić.

Program: „Osnivanje semenske plantaže bukve evropskog provenijeničnog testa”, finansiran od strane Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Uprava za šume (2007). Rukovodilac projekta dr Mirjana Šijačić-Nikolić.

2006

Naučnoistraživački projekat: „Definisanje regiona provenijencija javora i jasena”, finansiran od strane Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Uprava za šume (2006-2008). Rukovodilac projekta dr Mirjana Šijačić-Nikolić.

Naučnoistraživački projekat: „Definisanje regiona provenijencija semenskih objekta smrče i kitnjaka”, finansiran od strane Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Uprave za šume (2006‒2007.) Rukovodilac projekta dr Mirjana Šijačić-Nikolić.