+

Докторске дисертације

  • 2016 – Јован Добић: „Могућност побољшања адхезије УВ акрилног премаза на подлози од термотретираног дрвета букве”.
  • 2015 – Тања Палија: „Утицај полиелектролита на интеракцију дрвета и водоразредивих премаза”.
  • 2011 – Игор Џинчић: „Теоријска анализа и експериментална провера фактора који утичу на чврстоћу столица”.
  • 2010 – Бисерка Несторовић: „Истраживање и анализа чврстоће намештаја за седење израђеног од ламината на бази дрвета”.
  • 1987 – Милан Јаић: „Својства плоча добијених комбинацијом иверја и влакана са посебним освртом на квалитет површине”.
  • 1985 – Душан Скакић: „Искоришћење букове сировине при изради елемената за столове и столице”.
  • 1975 – Милан Потребић: „Утицај неких чинилаца на диелектрична својства главних врста дрвећа и лепкова”.