+

Doktorske disertacije

  • 2016 – Jovan Dobić: „Mogućnost poboljšanja adhezije UV akrilnog premaza na podlozi od termotretiranog drveta bukve”.
  • 2015 – Tanja Palija: „Uticaj polielektrolita na interakciju drveta i vodorazredivih premaza”.
  • 2011 – Igor Džinčić: „Teorijska analiza i eksperimentalna provera faktora koji utiču na čvrstoću stolica”.
  • 2010 – Biserka Nestorović: „Istraživanje i analiza čvrstoće nameštaja za sedenje izrađenog od laminata na bazi drveta”.
  • 1987 – Milan Jaić: „Svojstva ploča dobijenih kombinacijom iverja i vlakana sa posebnim osvrtom na kvalitet površine”.
  • 1985 – Dušan Skakić: „Iskorišćenje bukove sirovine pri izradi elemenata za stolove i stolice”.
  • 1975 – Milan Potrebić: „Uticaj nekih činilaca na dielektrična svojstva glavnih vrsta drveća i lepkova”.