+

Докторске дисертације

  • „Анализа обрадљивости храстовине при обимном глодању”, Марија Мандић (2015);
  • “Утицај еколошких и енергетских фактора на коришћење чврстих дрвних горива у Србији”, Младен Фуртула (2014);
  • „Зенеров модел вискоеластичности за ортотропно чврсто тело и његова примена у механици дрвета”, Мира Мирић Милосављевић (2012);
  • „Стабилност вештачког сушења дрвета за изабране режиме”, Срђан Сврзић (2010).