+

Истраживање / Пројекти

  • Иновациони пројекат И.5.1365: „Валоризација отпадака из шумарства и прераде дрвета кроз хемијске производе и енергију”, Министарство за науку и технологију Републике Србије, Шумарски факултет Београд, период 1996‒1997. Руководилац пројекта: др Градимир Данон.
  • Научноистраживачки пројекат 173А: „Унапређење управљања експлоатацијом и одржавањем пнеуматика у организованим возним парковима”, Министарство за науку и технологију Републике Србије, Шумарски факултет Београд, Машински факултет Београд, период 2002‒2003. Руководилац пројекта: др Градимир Данон.
  • Научноистраживачки пројекат ТД 7052А: „Управљање ресурсима у градском саобраћајном предузећу”, Министарство за науку и технологију Републике Србије, Шумарски факултет, Београд, Машински факултет Београд, Саобраћајни факултет Београд, Факултет организационих наука, Београд, период 2005‒2007. Руководилац пројекта: др Градимир Данон.
  • „Студија изводљивости за комерцијално коришћење дрвног отпада као ресурса за економски развој на северу Црне Горе”, Шумарски Факултет из Београда, наручилац ФОРС Монтенегро, ЦХФ Интернатионал, Агенција Сједињених Америчких Држава за међународни развој (УСАИД), август 2007. године. Руководилац пројекта: др Градимир Данон.
  • Научноистраживачки пројекат ТР20070: „Дрвна биомаса као ресурс одрживог развоја Србије”, Министарство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, период 2008‒2010. Руководилац пројекта: др Градимир Данон.