+

Катедра машина и уређаја у преради дрвета

Назив Катедре: Катедра машина и уређаја у преради дрвета
Шеф Катедре: др Срђан Сврзић, ванредни професор

Развој катедре

Катедра машина и уређаја у преради дрвета конституисана је 29. 8. 2002. године. У састав Катедре ушли су наставници, сарадници и лаборанти из расформиране Катедре пројектовања финалних производа од дрвета и са Катедре финалне прераде дрвета. У моменту оснивања Катедра је у свом саставу имала пет наставника и шест сарадника: проф. др Петар Тодоровић, проф. др Милутин Марјанов, проф. др Градимир Данон., др Драган Лукачев, доцент, др Александар Дедић, доцент, мр Наташа Атанацков асистент, мр Зоран Ђуришић, асистент, Мира Мирић Милосављевић, асистент‑приправник, Владислава Михаиловић, асистент‑приправник, Драган Јанчевски, асистент‑приправник и Срђан Сврзић, асистент‑приправник.

Чланови Катедре су у то време покривали следеће предмете: Техничка физика (прва година основних студија), Техничка механика (прва година основних студија), Основи машинства (друга година основних студија), Елементи регулационе технике у преради дрвета (друга година основних студија), Унутрашњи транспорт у преради дрвета (трећа година основних студија) и Машине и алати за обраду дрвета (трећа година основних студија).
На Катедри су у време оснивања била и два лаборанта, Михајло Богдановић (Техничка физика и Елементи регулационе технике у преради дрвета) и Милан Вујковић (Унутрашњи транспорт у преради дрвета).

На конститутивној седници за првог шефа Катедре изабран је др Градимир Данон ред. проф., за заменика др Петар Тодоровић, ред. проф. и за секретара Срђан Сврзић асистент-приправник. Након истека двогодишњег мандата на место шефа Катедре изабран је др Петар Тодоровић, ред. проф., за његовог заменика др Градимир Данон, ред. проф., а за секретара Горан Милутиновић, маш. инж. На тим функцијама остали су до октобра 2010. године. Након одласка проф. др Петра Тодоровића у пензију (30. 6. 2010. године) на место шефа Катедре изабран је (поново) др Градимир Данон ред. проф., за заменика др Срђан Сврзић, доцент, и секретара Марија Мандић, асистент.

Промене у саставу и звањима на Катедри у периоду 2002‒2016. године

  • 2002. године са Шумарског факултета отишао је Драган Јанчевски, асистент-приправник на предмету Унутрашњи транспорт.
  • 2003. године на Катедру је примљен Младен Фуртула у звање и на радно место асистента‑приправника за ужу научну област Машине и уређаји у преради дрвета.
  • 2004. године на Катедру је примљен Горан Милутиновић, инж. маш. на место лаборанта у Лабораторији за машине и алате.
  • 2006. године је за доцента, из уже науче области Машине и уређаји у преради дрвета, изабрана др Наташа Атанацков.
  • 2007. године (30. септембра) у пензију је, након две године продужења, отишао др Милутин Марјанов, ред. проф. и члан Катедре од њеног оснивања.
  • 2008. године (5. октобра) преминуо је мр Зоран Ђуришић, асистент и члан Катедре од њеног оснивања. Исте године је са Катедре отишла др Наташа Атанацков, доцент.
  • 2009. године на Катедру је примљена Марија Мандић у звање и на радно место асистент за ужу научну област Машине и уређаји у преради дрвета. Исте године је примљена и Александра Сврзић на место лаборанта за предмете Техничка физика и Елементи регулационе технике у дрвној индустрији.
  • 2010. године (30. 9) у пензију је отишао др Петар Тодоровић, ред. проф. оснивач и дугогодишњи шеф Катедре.
  • 2010. године у пензију је отишао Милан Вујковић, лаборант на предмету Унутрашњи транспорт, члан Катедре од њеног оснивања, који је 2011. године преминуо.
  • 2015. године су за доценте из уже научне области Машине и уређаји у преради дрвета изабрани др Марија Мандић и др Младен Фуртула (12. 5. 2015).