+

Предмети Kатедре

Основне студије

Обавезни предмети

Изборни предмети

Мастер студије

Докторске студије

  • Методологија НИР-а
  • Интеракција обрадног и алатног материјала у преради дрвета
  • Машине и уређаји у преради дрвета
  • Енергетика дрвне индустрије
  • Системи аутоматског управљања у преради дрвета
  • Транспорт и складиштење чврстих материјала у дрвној индустрији
  • Динамичко моделирање процеса за производњу намештаја и производа од дрвета
  • Вибро-акустична дијагностика система и процеса