+

Магистарски радови

  • 2014. Мирољуб Стефановић: „Утицај одабраних фактора у ланцу снабдевања на процес пројектовања намештаја”.
  • 2006. Милица Милошевић: „Потрошња резане грађе четинара у Србији: развој и проблеми”.
  • 1998. Драгољуб Ивковић: „Управљање производњом применом савремених метода и техничких средстава”.
  • 1992. Бранко Главоњић: „Истраживање елемената пројектовања флексибилних производних процеса у индустрији намештаја”.
  • 1989. Милосав Милинковић: „Истраживање структуре и развоја кадрова у дрвној индустрији СР Србије”.
  • 1984. Рада Ненадић: „Истраживање производње и потрошње рамова за слике и летвица за рамове”.
  • 1982. Радован Шулетић: „Економичност кројења елемената из суве резане грађе у дрвној индустрији”.
  • 1974. Стеван Вулетић: „Рационализација пословања у трговини и промету намештаја”.
  • 1971. Стеван Стефановић: „Развој и перспективе индустрије целулозе и папира у свету са посебним освртом на место Југославије у светској производњи и трговини”.
  • 1971. Милан Нешић: „Проблем изналажења и увођења унапред одређених времена у финалној преради дрвета”.