+

Bonitiranje i kartiranje zemljišta

Šifra predmeta: DM1.6121B
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.6.- Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema uslova

Osposobljenost studenta da samostalno planira i izvodi eksperimentalna istraživanja na naučnim osnovama i kritičku analizu i interpretaciju analitičkih rezultata i njihov prikaz kroz usmeno izlaganje i pisani izveštaj.

Osposobljenost studenta za korišćenje relevantnih  literaturnih izvora i primenu stečenih znanja  u naučno-istraživačkom radu i za stručnu i naučnu komunikaciju  u cilju unapređenja određenog segmenta nauke o zemljištu  (izrada projekata, studija, objavljivanje naučnih radova).

Principi bonitiranja zemljišta. Bonitetne klase zemnjišta, njihove karakteristike i mogućnosti korišćenja. Klasifikacija zemljišta prema upotrebnoj vrednosti. Vrste pedoloških karata, namena i interpretacija. Tipovi zemljišnih kombinacija. Kartografske jedinice zemljišta. Homogene kartografske jedinice. Heterogene kartografske jedinice.  Defnisanje svojstava kartografskih jedinica. Interpretacije pedoloških karata za različite potrebe. Definisanje bonitetnih klasa zemljišta na osnovu relevantnih analitičkih vrednosti osobina zemljišta, stanišnih i ekoloških uslova. Primena GIS-a u pedokartografiji. Kartografski prikaz zemljišta određene teritorije. Izrada komentara pedološke karte.