+

Gajenje divljači

Šifra predmeta: DM1.5111V
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.5. - Iskorišćavanje šuma i lovstvo sa zaštitom lovne faune
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene osnovne akademske i diplomske (master) studije

Sticanje opštih i stručnih znanja iz gajenja i zaštite divljači.

Osposobljavanje za sprovođenje, kontrolu i organizaciju poslova u oblasti proizvodnje i gajenja divljači primenom najsavremenijih saznanja i tehnologija.

Potreba, značaj i ciljevi proizvodnje i gajenja divljači u savremenom lovnom gazdovanju .Osnovi lovne zoologije. Stručne i naučne osnove savremene proizvodnje i gajenja divljači. Biološko-ekološke karakteristike važnijih vrsta divljači i njihov uticaj na izbor načina proizvodnje i gajenja. Genetske osnove (metodi selekcije i njihova primena pri gajenju divljači). Osnovi ishrane divljači. Proizvodnja i uskladištenje hrane za divljač. Gajenje i zaštita divljači u prirodnim uslovima. Gajenje i zaštita divljači u ograđenim prostorima (ograđena lovišta i ograđeni delovi lovišta). Proizvodnja divljači u zatvorenom prostoru (uzgajališta, farme i parkovi divljači). Problematika gajenja divljači u šumama posebne namene (zaštićenim područjima). Transport žive divljači kao sastavni deo savremene tehnologije proizvodnje i gajenja divljači. Ekonomski aspekti proizvodnje i gajenja divljači.