+

Плантажна производња лековитог, ароматичног и зачинског биља

Шифра предмета: ДМ11121Б
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.1.Семенарство, расадничарство и пошумљавање
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене основне академске студије Шумарског факултета

Основни циљ предмета је да се будући докторанти упознају са значајем савремене плантажне производње лековитог, ароматичног и зачинског биља.

Стечено знање из предмета Плантажна производња лековитог, ароматичног и зачинског биља има поред научне и врло велики практикни (привредни) значај.

Трендови интересовања о лековитом, ароматичном и зачинском биљу. Карактеристике лековитог, зачинског и ароматичног биља у плантажној производњи. Значај савремене производње лековитог, зачинског и ароматичног биља. Екстракти, делови биљке за лечење. Ароматичност. Природни услови за плантажну производњу.  Компатибилност врста у односу на објективне околности простора где се подиже плантажа. Технологија производње. Нега, третман, превентива. Принос, везан за старост биљке (двогодишње, трогодишње итд.) по ha. Пласман: као полупроизвод, као целокупна технолошка заокруженост од брања до крајњег производа (етерична уља, осушена дрога). Фазе развоја и берба. Примена, прерада и употреба.