+

Управљање шумским ресурсима

Шифра предмета: ДМ1.3121А
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.3. Економика и организација шумарства
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Уписане докторске студије из области Економика и организација шумарства и положени испити из свих обавезних предмета.

Да се пруже потребна организациона, управљачка и друга стручна знања, која ће омогућити ефикасно управљање природним, пословним и људским ресурсима у шумарству, као и  међусобну подршку и сарадњу између владиних институција, приватног сектора и цивилног друштва

Омогућaва  успешно решавање задатака из области управљањa природним, пословним и људским ресурсима у шумарству. На бази овако стечених теоријско-методолошких и практичних знање, студенти ће моћи да, самостално или као део тима, учествују у решавању комплексних проблема управљањa ресурсима у шумарству и остваривања међусобне сарадње између владиних институција, приватног сектора и цивилног друштва.

Интересне групе у шумарству, Управљања шумским ресурсима (органи управљања надлежни за шумарсво, управљање јавним институцијам и стручним организацијама у шумарству); Управљање  пословним и људским ресурсима у шумарству (планирање, организовање, руковођење и контролинг), Ефикасно и ефективно управљање ресурсима, Организација мера подршке и сарадње између владиних институција, приватног сектора и цивилног друштва.